LINKS

Een aantal LETSsites :

LETS Vlaanderen :           http://www.letsvlaanderen.be/

LETS Oostende :              http://letsoostende.vsbnet.be/

LETS Leie :                      http://letsleie.be/

LETS Brugge :                 http://lets.brugseverenigingen.be/

 

Sites van onze leden :

Facebookpagina:             https://www.facebook.com/groups/244346795694682/

 

Mensen waarmee we reeds samenwerkten : 

De Kleine Prins :             

Barlaban :                       http://www.barlaban.be/

Pascal Delheye :              http://www.pascaldelheye.be/